Köpvilkor

1. Leveransvillkor
Varorna levereras till kunden och täcks av fraktkostnader i erbjudandet, Gustavslundsvägen 149s, Bromma. Försäkring tillhandahålls på kundens bekostnad på begäran.

2. Priser
Alla priser anges exklusive moms, tullar och leveranskostnader. Om inte annat anges är kontraktstiden 60 månader. Neowit AB kan ändra sina priser utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att göra valutajusteringar vid leverans och fakturadatum. Vid valutafluktuationer på mindre än 1,5% förfaller prisjusteringar.

3. Betalnings- och försäljningsvillkor
För kredit godkända kunder netto per 14 dagar. Annars kontant eller vid leverans. Neowit fakturerar 100% vid undertecknande av projekt som ligger under 500 000 kronor. För specialvaror och projekt: Neowit kommer att fakturera 60% på beställningsdagen, 30% vid leverans av varorna och 10% vid övertagandet av projekten, och senast 30 dagar efter övertagandet.

Installationsmaterial och tjänster (projektledning, integrationsspecialist, montering, utbildning, felsökning, resekostnader etc.) utöver vad som ingår i erbjudandet, faktureras löpande eller enligt överenskommet.

4. Reklamation / garanti
Sålda produkter täcks av ett års garanti/garanti om inte annat skriftligen överenskommits i separat dokument. Kostnad för resor, kost, arbetstid samt extra installationsmaterial debiteras separat. Om det är önskvärt att tredje part utför service/ garantireparation måste detta skriftligen godkännas av Neowit innan arbetet påbörjas.

5. Retur av produkter
Retur av produkter måste godkännas på förhand av Neowit. Retur av produkt bekostas av kunden. Kund ansvarar för försäkring av produkt fram till Neowit lager i Stockholm.Returnerade varor måste framstå som nya, med originalförpackning, manualer, tillbehör etc. Om så inte är fallet debiteras kunden för saknade/ skadade enheter.

6. Allmänt
Detta avtal får endast ändras eller modifieras skriftligen av auktoriserade representanter för kunden och Neowit AB; (b) får inte tilldelas, pantsättas eller på annat sätt överföras, antingen genom lag eller på annat sätt, utan föregående samtycke från den andra parten (förutsatt att att Neowit kan överlåta detta avtal eller någon del därav till något annat Neowit -koncernföretag och Entreprenören kan överlåta detta avtal i samband med sammanslagning eller försäljning av i stort sett alla dess tillgångar);

I händelse av en konflikt mellan villkoren i detta avtal och andra dokument som rör uppdraget, gäller villkoren i detta avtal, om inte annat uttryckligen godkänt i projektbeskrivning med en specifik referens.