Fremtidens arbeidsplasser krever stor fleksibilitet. Når de ansatte kun er 3 dager på kontoret og 2 dager hjemme blir det fort halvtomme kontorlokaler. Ved å knytte sammen folk, bygninger og data ønsker Asplan Viak og Neowit å effektivisere arealbruken og legge til rette for en enkel, hybrid arbeidshverdag.

-Asplan Viak rapporterer på en trippel bunnlinje. Vi vet at arealeffektive lokaler gir et lavere klimafotavtrykk, reduserer energi- og ressursforbruk samtidig som det reduserer kostnader. Når vi nå kan konstatere en endret medarbeideradferd ved at mange av våre ansatte ønsker fleksibilitet, er det naturlig å se nærmere på hvordan vi utnytter våre kontorlokaler sier Jana i Asplan Viak.

- Mennesker er jo i utgangspunktet skeptisk til endringer. Som kunnskapsbedrift er våre medarbeidere selskapets viktigste ressurs. For oss var det derfor essensielt å finne en løsning som faktisk bidrar til å forenkle den hybride arbeidshverdagen for våre folk. At systemet er intuitivt og lett å forstå er veldig viktig. Vi vil helst slippe at brukerne skal måtte ha flere timer med opplæring før de greier å bruke systemet, og med Neowits løsning fikk vi det til, sier Jana Hollands.

Neowits teknologiplattform baserer seg på sensorer på kontorplassen og i lokalene, dermed kan den enkelte arbeidstaker i Asplan Viak til enhver tid se hvor det er ledig møterom eller sitteplasser i sanntid, og slipper å bruke tid på å lete etter dette. Resultatet er en mer sømløs, tidsbesparende arbeidshverdag for de ansatte, noe som selvfølgelig også er gunstig for bedriften som helhet.

Arbeidsplassen er allerede blitt en hybrid mellom den fysiske kontorplassen og det digitale hjemmekontoret. Derfor er det av stor betydning å gjøre den fysiske arbeidsplassen attraktiv, enkel og tilgjengelig. Samtidig som en mer effektiv arealutnyttelse bidrar gunstig på klimafotavtrykket til bedriften. Vi opplever en enorm etterspørsel fra bedrifter som nå må se på hvordan de utnytter kontorarealene sine. Samarbeidet med Asplan Viak har gitt oss verdifull kunnskap om bedriftenes behov, sier Patrick Edwards.

Les artikkelen fra HRmagasinet her