Blogs

Read some of our content!

The Importance of Technology and Sustainability for Companies

The Importance of Technology and Sustainability for Companies

As the world becomes increasingly concerned with the state of our environment, many companies are turning to technology to help them reduce their carbon footprint and operate in a more sustainable manner. This shift towards sustainability is not only good for the planet, but it can also provide significant benefits to companies in terms of cost savings, improved reputation, and access to new markets.

Viktigheten av teknologi og bærekraft for selskaper

Viktigheten av teknologi og bærekraft for selskaper

Som verden blir stadig mer bekymret for miljøet, vender mange selskaper seg til teknologi for å hjelpe dem å redusere sin karbonfotavtrykk og operere på en mer bærekraftig måte. Denne overgangen mot bærekraft er ikke bare bra for planeten, men det kan også gi betydelige fordeler for selskaper i form av kostnadsbesparelser, bedre omdømme og tilgang til nye markeder.

How to use Cisco videoconferencing as a sensor

How to use Cisco videoconferencing as a sensor

In today's rapidly evolving workplace landscape, the integration of smart technologies has become essential for optimizing space utilization and enhancing productivity. Neowit, the industry-leading smart building platform, is revolutionizing the way businesses leverage their existing Cisco videoconferencing equipment. By transforming these endpoints into smart sensors, Neowit empowers enterprises to make data-driven decisions, maximize space efficiency, and contribute to a sustainable future.

What do you base your technology investments on?

What do you base your technology investments on?

One of my favorite questions to ask during meetings with companies, both domestic and international, is: How do you determine whether you need 25 or 50 meeting rooms in your new office space? Or better yet, how do you accurately gauge the required square footage for your company? Have you considered the preferred video conferencing equipment or room types for your users? And what about the ratio of meeting rooms to quiet spaces?

Hvorfor er teknologi for hybride arbeidsplasser og arealutnyttelse viktig i dag?

Hvorfor er teknologi for hybride arbeidsplasser og arealutnyttelse viktig i dag?

Hvorfor er teknologi for hybride arbeidsplasser og arealutnyttelse viktig i dag?

Hvordan bruke Cisco Videokonferanse som sensorer for innsikt på arbeidsplassen

Hvordan bruke Cisco Videokonferanse som sensorer for innsikt på arbeidsplassen

I dagens raskt skiftende arbeidslandskap har integreringen av smarte teknologier blitt essensiell for å optimalisere arealutnyttelse og øke produktiviteten. Neowit, den bransjeledende plattformen for smarte bygg, revolusjonerer måten bedrifter utnytter sitt eksisterende Cisco videokonferanseutstyr. Ved å gjøre disse endepunktene om til smarte sensorer, gir Neowit bedrifter muligheten til å ta datadrevne beslutninger, maksimere arealeffektivitet og bidra til en bærekraftig fremtid.

Neowit &HP partner to leverage Poly devices in smart building technology

Neowit &HP partner to leverage Poly devices in smart building technology

Neowit & Poly | HP partner to leverage Poly devices in smart building technology

Asplan Viak og Neowit Inngår samarbeid for løsning til hybride arbeidsplasser

Asplan Viak og Neowit Inngår samarbeid for løsning til hybride arbeidsplasser

Fremtidens arbeidsplasser krever stor fleksibilitet. Når de ansatte kun er 3 dager på kontoret og 2 dager hjemme blir det fort halvtomme kontorlokaler. Ved å knytte sammen folk, bygninger og data ønsker Asplan Viak og Neowit å effektivisere arealbruken og legge til rette for en enkel, hybrid arbeidshverdag.

Hva baserer du teknologi investeringene på?

Hva baserer du teknologi investeringene på?

Det er et av mine favorittspørsmål når jeg sitter i møter med bedrifter i inn og utland. For hvordan vet du/dere egentlig om dere trenger 30 eller 50 møterom i dine nye lokaler? Eller hvordan vet du/dere hvor mye areal som bedriften faktisk har behov for? Vet du/dere forresten hva slags videokonferanseutstyr eller rom typer brukerne foretrekker?(Det handler i stor grad om de ansatte også) Hvor mange stillerom vs møterom?

Hvordan lykkes med aktivitetsbaserte arbeidsplasser og hybridarbeid

Hvordan lykkes med aktivitetsbaserte arbeidsplasser og hybridarbeid

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser blir stadig mer populære, og fordelene med dette konseptet er mange. Det gir de ansatte mer fleksibilitet og frihet til å velge hvor og hvordan de vil jobbe, og kan øke trivselen og effektiviteten på arbeidsplassen. Tradisjonelt sett har de fleste kontorarbeidere hatt en fast arbeidsplass, men med aktivitetsbaserte arbeidsplasser kan de ansatte velge mellom ulike arbeidsområder avhengig av hva som passer best for dem.

Sensorer på arbeidsplassen

Sensorer på arbeidsplassen

Selv om de kanskje er usynlige, spiller sensorer en avgjørende rolle på moderne arbeidsplasser. Disse intelligente enhetene gir oss innsikt og kontroll som tidligere var utenkelig, og de er selve hjertet i utviklingen av smarte arbeidsmiljøer. I denne bloggposten vil vi dykke ned i verden av sensorer på arbeidsplassen og utforske hvordan de kan forvandle måten vi jobber på.

Noen tanker om Hybride & aktivitetsbaserte arbeidsplasser, bruker adopsjon og bærekraftige teknologi investeringer

Noen tanker om Hybride & aktivitetsbaserte arbeidsplasser, bruker adopsjon og bærekraftige teknologi investeringer

Hei!

How to solve ghost meetings in your office!

How to solve ghost meetings in your office!

Ghost meetings refer to scheduled meetings or reservations that are booked but not attended by the participants. These meetings can occur for various reasons, such as scheduling conflicts, forgetfulness, or miscommunication. Ghost meetings can lead to wasted resources, including unoccupied meeting rooms, unused time slots, and disrupted workflow.

Hørt om "Spøkelsesmøter"? Det er en global utfordring!

Hørt om "Spøkelsesmøter"? Det er en global utfordring!

Folk har til dels kommet seg tilbake på kontorene, den hybride arbeids hverdagen er mer dagsaktuell enn noen gang. De ansatte vil ha fleksibilitet i hverdagen og for å tiltrekke seg de beste hodene må bedriftene tilpasse seg. Men for generell kulturbygging og samhold ønsker selvsagt bedriftene at de ansatte også benytter seg av arealene som de også betaler store summer i leie for. Men for å tiltrekke folk tilbake på kontorene er brukervennlig teknologi, møteromsutstyr, optimal utforming og arealutnyttelse viktigere enn noen gang!

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser: Skap en fleksibel og produktiv arbeidskultur

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser: Skap en fleksibel og produktiv arbeidskultur

I dagens moderne arbeidsliv er det viktig å tilpasse seg endringer og skape en arbeidskultur som fremmer effektivitet og trivsel. En løsning som stadig flere bedrifter velger å implementere er aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Men hva er egentlig aktivitetsbaserte arbeidsplasser, og hvordan kan de gi verdi og innsikt for både ansatte og organisasjonen som helhet? Aktivitetsbaserte arbeidsplasser handler om å skape et fleksibelt arbeidsmiljø som er tilpasset ulike arbeidsoppgaver og behov. Istedenfor å ha faste skrivebord og tildelte kontorer, får ansatte muligheten til å velge arbeidsområde basert på oppgaven de skal utføre. Dette kan være alt fra stille soner for konsentrasjonsarbeid til åpne områder for samarbeid og interaksjon. En av fordelene med aktivitetsbaserte arbeidsplasser er at det gir ansatte friheten til å velge en arbeidssone som passer best for deres arbeid og preferanser. Dette kan bidra til økt produktivitet og trivsel, da ansatte har muligheten til å skape sin ideelle arbeidssituasjon. Ved å tilby et variert arbeidsmiljø kan bedrifter tiltrekke seg og beholde talentfulle ansatte som verdsetter fleksibilitet og autonomi. I tillegg til å øke produktiviteten, kan aktivitetsbaserte arbeidsplasser også gi verdifull innsikt for bedriften. Ved å implementere teknologiske løsninger som Neowit, kan bedrifter samle inn data om bruken av ulike arbeidsområder. Dette kan gi innsikt i hvor ofte og hvordan forskjellige soner og møterom brukes, og hjelpe bedriften med å optimalisere plassutnyttelsen. Med Neowit kan bedrifter også tilby enkel og intuitiv booking av arbeidsplasser og møterom. Ansatte kan enkelt finne ledige plasser og reservere dem fra sine mobile enheter eller datamaskiner. Dette sparer tid og forenkler administrasjonen av arbeidsplassen. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser er en trend som kontinuerlig vokser i popularitet, og det er ikke uten grunn. Ved å skape et fleksibelt og tilpasningsdyktig arbeidsmiljø kan bedrifter oppnå økt produktivitet, trivsel og kostnadsbesparelser. Gjennom teknologiske løsninger som Neowit kan bedrifter også få verdifull innsikt og optimalisere plassutnyttelsen. Ta kontroll over din arbeidsplass og opplev fordelene med aktivitetsbaserte arbeidsplasser i dag.

Hvordan lykkes med Free Seating på arbeidsplassen

Hvordan lykkes med Free Seating på arbeidsplassen

Hvordan lykkes med Free Seating på arbeidsplassen

How to Succeed with Activity-Based Workspaces and Hybrid Work

How to Succeed with Activity-Based Workspaces and Hybrid Work

How to Succeed with Activity-Based Workspaces and Hybrid Work

Poly HP Videoconferencing as a sensor and how it becomes a part of the smart building

Poly HP Videoconferencing as a sensor and how it becomes a part of the smart building

Embrace the Future of Smart Building with Neowit and Poly HP! 🌟