Blogs

Read some of our content!

The Importance of Technology and Sustainability for Companies
The Importance of Technology and Sustainability for Companies

As the world becomes increasingly concerned with the state of our environment, many companies are turning to technology to help them reduce their carbon footprint and operate in a more sustainable manner. This shift towards sustainability is not only good for the planet, but it can also provide significant benefits to companies in terms of cost savings, improved reputation, and access to new markets.

Viktigheten av teknologi og bærekraft for selskaper
Viktigheten av teknologi og bærekraft for selskaper

Som verden blir stadig mer bekymret for miljøet, vender mange selskaper seg til teknologi for å hjelpe dem å redusere sin karbonfotavtrykk og operere på en mer bærekraftig måte. Denne overgangen mot bærekraft er ikke bare bra for planeten, men det kan også gi betydelige fordeler for selskaper i form av kostnadsbesparelser, bedre omdømme og tilgang til nye markeder.

Hvorfor er teknologi for hybride arbeidsplasser og arealutnyttelse viktig i dag?
Hvorfor er teknologi for hybride arbeidsplasser og arealutnyttelse viktig i dag?

Hvorfor er teknologi for hybride arbeidsplasser og arealutnyttelse viktig i dag?

Neowit &HP partner to leverage Poly devices in smart building technology
Neowit &HP partner to leverage Poly devices in smart building technology

Neowit & Poly | HP partner to leverage Poly devices in smart building technology

Asplan Viak og Neowit Inngår samarbeid for løsning til hybride arbeidsplasser
Asplan Viak og Neowit Inngår samarbeid for løsning til hybride arbeidsplasser

Fremtidens arbeidsplasser krever stor fleksibilitet. Når de ansatte kun er 3 dager på kontoret og 2 dager hjemme blir det fort halvtomme kontorlokaler. Ved å knytte sammen folk, bygninger og data ønsker Asplan Viak og Neowit å effektivisere arealbruken og legge til rette for en enkel, hybrid arbeidshverdag.

Hvordan lykkes med aktivitetsbaserte arbeidsplasser og hybridarbeid
Hvordan lykkes med aktivitetsbaserte arbeidsplasser og hybridarbeid

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser blir stadig mer populære, og fordelene med dette konseptet er mange. Det gir de ansatte mer fleksibilitet og frihet til å velge hvor og hvordan de vil jobbe, og kan øke trivselen og effektiviteten på arbeidsplassen. Tradisjonelt sett har de fleste kontorarbeidere hatt en fast arbeidsplass, men med aktivitetsbaserte arbeidsplasser kan de ansatte velge mellom ulike arbeidsområder avhengig av hva som passer best for dem.

Noen tanker om Hybride & aktivitetsbaserte arbeidsplasser, bruker adopsjon og bærekraftige teknologi investeringer
Noen tanker om Hybride & aktivitetsbaserte arbeidsplasser, bruker adopsjon og bærekraftige teknologi investeringer

Hei!

Hørt om "Spøkelsesmøter"? Det er en global utfordring!
Hørt om "Spøkelsesmøter"? Det er en global utfordring!

Folk har til dels kommet seg tilbake på kontorene, den hybride arbeids hverdagen er mer dagsaktuell enn noen gang. De ansatte vil ha fleksibilitet i hverdagen og for å tiltrekke seg de beste hodene må bedriftene tilpasse seg. Men for generell kulturbygging og samhold ønsker selvsagt bedriftene at de ansatte også benytter seg av arealene som de også betaler store summer i leie for. Men for å tiltrekke folk tilbake på kontorene er brukervennlig teknologi, møteromsutstyr, optimal utforming og arealutnyttelse viktigere enn noen gang!

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser: Skap en fleksibel og produktiv arbeidskultur
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser: Skap en fleksibel og produktiv arbeidskultur

I dagens moderne arbeidsliv er det viktig å tilpasse seg endringer og skape en arbeidskultur som fremmer effektivitet og trivsel. En løsning som stadig flere bedrifter velger å implementere er aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Men hva er egentlig aktivitetsbaserte arbeidsplasser, og hvordan kan de gi verdi og innsikt for både ansatte og organisasjonen som helhet? Aktivitetsbaserte arbeidsplasser handler om å skape et fleksibelt arbeidsmiljø som er tilpasset ulike arbeidsoppgaver og behov. Istedenfor å ha faste skrivebord og tildelte kontorer, får ansatte muligheten til å velge arbeidsområde basert på oppgaven de skal utføre. Dette kan være alt fra stille soner for konsentrasjonsarbeid til åpne områder for samarbeid og interaksjon. En av fordelene med aktivitetsbaserte arbeidsplasser er at det gir ansatte friheten til å velge en arbeidssone som passer best for deres arbeid og preferanser. Dette kan bidra til økt produktivitet og trivsel, da ansatte har muligheten til å skape sin ideelle arbeidssituasjon. Ved å tilby et variert arbeidsmiljø kan bedrifter tiltrekke seg og beholde talentfulle ansatte som verdsetter fleksibilitet og autonomi. I tillegg til å øke produktiviteten, kan aktivitetsbaserte arbeidsplasser også gi verdifull innsikt for bedriften. Ved å implementere teknologiske løsninger som Neowit, kan bedrifter samle inn data om bruken av ulike arbeidsområder. Dette kan gi innsikt i hvor ofte og hvordan forskjellige soner og møterom brukes, og hjelpe bedriften med å optimalisere plassutnyttelsen. Med Neowit kan bedrifter også tilby enkel og intuitiv booking av arbeidsplasser og møterom. Ansatte kan enkelt finne ledige plasser og reservere dem fra sine mobile enheter eller datamaskiner. Dette sparer tid og forenkler administrasjonen av arbeidsplassen. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser er en trend som kontinuerlig vokser i popularitet, og det er ikke uten grunn. Ved å skape et fleksibelt og tilpasningsdyktig arbeidsmiljø kan bedrifter oppnå økt produktivitet, trivsel og kostnadsbesparelser. Gjennom teknologiske løsninger som Neowit kan bedrifter også få verdifull innsikt og optimalisere plassutnyttelsen. Ta kontroll over din arbeidsplass og opplev fordelene med aktivitetsbaserte arbeidsplasser i dag.

How to Succeed with Activity-Based Workspaces and Hybrid Work
How to Succeed with Activity-Based Workspaces and Hybrid Work

How to Succeed with Activity-Based Workspaces and Hybrid Work