WebexThumbnail
Blog

Hvordan bruke Cisco Videokonferanse som sensor for innsikt på arbeidsplassen.

I dagens raskt skiftende arbeidslandskap har integreringen av smarte teknologier blitt essensiell for å optimalisere arealutnyttelse og øke produktiviteten. Neowit, den bransjeledende plattformen for smarte bygg, revolusjonerer måten bedrifter utnytter sitt eksisterende Cisco videokonferanseutstyr. Ved å gjøre disse endepunktene om til smarte sensorer, gir Neowit bedrifter muligheten til å ta datadrevne beslutninger, maksimere arealeffektivitet og bidra til en bærekraftig fremtid.

Blog

Hvorfor er teknologi for hybride arbeidsplasser og arealutnyttelse viktig i dag

Teknologi for hybride arbeidsplasser og arealutnyttelse blir stadig viktigere for bedrifter som leier areal. Med den økende populariteten av hjemmekontor og fleksible arbeidstider, er det viktigere enn noen gang å sikre at bedriftene kan utnytte arealet sitt på en effektiv måte.

A+6-step+guide+to+setting+up+your+new+office+space
image-asset
Blog

Hva betyr egentlig aktivitetsbaserte arbeidsplass?

I dagens moderne arbeidsliv er det viktig å tilpasse seg endringer og skape en arbeidskultur som fremmer effektivitet og trivsel. En løsning som stadig flere bedrifter velger å implementere er aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Men hva er egentlig aktivitetsbaserte arbeidsplasser, og hvordan kan de gi verdi og innsikt for både ansatte og organisasjonen som helhet?

Article

Hva baserer du teknologi investeringene dine på? 

Syntes du teknologi på arbeidsplassen er dyrt? - Har du sjekket hva det koster å ha dårlig arealutnyttelse?

bd325069a0f4a79daa57462cb9a6a84a682d0083-698x400-Dec-13-2023-08-04-18-6945-AM
VRdUY44zyAgP9QShVtvJ4xEHlviJXsHj1647959387
Article

Hvordan lykkes med free seating på arbeidsplassen?

I dynamiske arbeidsmiljø har konseptet "Free Seating" fått betydelig oppmerksomhet. Det er en avvikling fra tradisjonelle tildelte skrivebord eller kontorer, og tilbyr ansatte fleksibilitet til å velge hvor og hvordan de jobber innenfor kontorlokalet. Denne innovative tilnærmingen antas å fremme samarbeid, øke produktiviteten og forbedre den generelle arbeidsopplevelsen.

Blog

Sensorikk på arbeidsplassen 

Selv om de kanskje er usynlige, spiller sensorer en avgjørende rolle på moderne arbeidsplasser. Disse intelligente enhetene gir oss innsikt og kontroll som tidligere var utenkelig, og de er selve hjertet i utviklingen av smarte arbeidsmiljøer. I denne bloggposten vil vi dykke ned i verden av sensorer på arbeidsplassen og utforske hvordan de kan forvandle måten vi jobber på.

54693180aee9b4ccd1010418af28528f758059b1-912x609
Untitled design
Article

Hørt om det globale problemet: "Ghostmeetings? 

Forestill deg en situasjon der en bedrift med 500 ansatte deler omtrent 50 møterom. En ansatt booker et rom i Outlook o.l, men de dukker aldri opp i møterommet som er booket ("no-show"). Hva skjer med møterommet?

Sign up for our newsletter!

Here you will be able to read the latest news, articles about smart buildings, modern work and technology. We will also share press releases, insights and if you want to get productupdates please sign up for our newsletter.